• sambalkhundev70@gmail.com
    и-мэйл хаяг
  • 72100101
    лавлах төв

Чөлөөлсөн талбайн хөрсний ариутгал хийгдэж байна

Нийтэлсэн: 7 сар, 4 долоо хоног өмнө

Бид батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 2022.06.01-2022.06.10-ний өдрийг хүртэл 10189м2 талбайг чөлөөлж чөлөөлсөн талбайн ХӨРСНИЙ ариутгалыг 2 удаагийн давтамжтайгаар "ХАНГИ САНЖ АРИУТГАЛ" ХХК-ийн хамт олон гүйцэтгэлээ.

icon